Legacy of Yu

Legacy of Yu

Review door Tijmen

šŸ‘„ 1-4 (14+) āš™ļø Worker placement, handmanagementā³60 minuten

Welvaart ligt in het verschiet maar overstromingen bedreigen het vruchtbare land. In Legacy of Yu ben jij door de keizer aangesteld om een oplossing te vinden. Dit is een campagnespel voor 1 speler en elk potje duurt ongeveer een uurtje.

Ā 

Het spel bevat een handig insert
Bouw boerderijen om meer inkomsten te genereren

Kort speloverzicht
Nadat zijn vader faalde om de overstromingen te stoppen wordt hoofdpersoon Yu aangesteld als ingenieur. jij kruipt in zijn huid om het klusje alsnog te klaren.
In de doos met handige insert zijn de belangrijkste componenten: het speelbord, de speelkaarten, de grondstoffen en het ‘storybook’. Legacy ofĀ  Yu is namelijk een campagnespel en dit betekent dat je een verhaal doorloopt. Tijdens verschillende momenten krijg je de opdracht een specifiek stukje tekst te lezen die het verhaal vertellen maar ook instructies geven om het spel iets makkelijker of moeilijker te maken.
De campagne is opgedeeldĀ Ā in potjes die ongeveer een uur duren maar hoeveel potjes je speelt staat niet vast. Wat wel vast staat is dat de campagne eindigt na 7 winst-, of 7 verliespartijen.

Dan over de gameplay zelf. Elke pot weer kun je alleen winnen als het je lukt de 6 kanalen te graven die op het speelbord staan. Hierbij word je gelukkig wel geholpen door de dorpelingen. Zij hebben wisselende eigenschappen en je kan de kaarten waarop zij staan afgebeeld op verschillende manieren inzetten. Een potje Legacy ofĀ  Yu bestaat uit meerdere ronden waarvan elke begint met de zonsopkomst. Dit is het moment dat je grondstoffen ontvangt en nieuwe dorpelingen op handen krijgt om acties uit te voeren. Je kan natuurlijk aan het kanaal gaan werken maar dit is duur (grondstoffen) en gevaarlijk (dorpelingen sterven tijdens het werk). Beter bouw je eerst boerderijen die bij nieuwe zonsopkomsten extra inkomsten en werkers genereren en hutten om meer acties te ontgrendelen. Het kanaal is uiteraard essentieel want begin je te laat met graven kan de golf voor overstroming zorgen en verlies je het potje. Een ander groot gevaar zijn de rovers die willen meeprofiteren van de welvaart die het kanaal brengt. Je kan ze verslaan of omkopen maar lukt dit niet voldoende en zijn ze met teveel verlies je ook. In Legacy of Yu staat schaarste centraal en daarom zoek je continu een goede balans tussen vooruitgang en het afwenden van gevaren. Ā Trotseer je alle gevaren en win je deze pot dan trek je 1 van de 7 winstkaarten. Hierop staat een verwijzing naar het storybook en het resultaat is dat er nieuwe kaarten in het spel komen die het een beetje moeilijker maken. Het tegenovergestelde gebeurt wanneer je verliest. Je krijgt nu juist een voordeel dat het volgende potje iets makkelijker maakt. Zo speel je de campagne door tot je alle winst- of verlieskaarten hebt gehad. De stapel die het eerste leeg is bepaald of je succesvol bentā€¦ of niet!

 

Elke ronde neem je 4 dorpelingkaarten op handen.
Deze rovers zijn een groot gevaar voor je succes

Onze mening
Worker placement, handmanagement, een beetje deckbuilding en omgaan met schaarste vormen de basis van Legacy of Yu. Het zijn mechanismes waarmee speldesigner Shem Philips ruim ervaring heeft opgedaan met zijn noord, west en zuid trilogieĆ«n. Dit is goed te merken want met Legacy of Yu geeft hij een heerlijke puzzel om keer op keer te kraken. De eerste paar potten die je speelt zijn bijna ondoenlijk moeilijk. Gelukkig krijg je door te verliezen wat voordeeltjes en leer je steeds het spel beter. Lukt het dan toch om te winnen dan smaakt dit goede resultaat extra zoet. Geniet er niet te lang van want Shem gooit direct wat nieuwe rovers je kant op om er zeker van te zijn dat er genoeg uitdaging blijft. Dit draaien aan de knoppen werkt verfrissend goed. Die extra voordelen en uitdagingen komen trouwens in de vorm van kaarten die het ā€˜storydeckā€™ vormen. Het spel begin je namelijk met maar een deel van alle content die de doos bevat. In de loop van het spel worden deze nieuwe kaarten toegevoegd en daarnaast worden ook kaarten ā€˜geschiedenisā€™. Weet je eenmaal de code te kraken dan heb je de sleutel in handen om relatief freewheelend de wins binnen te slepen. Het blijft puzzelen maar een potje winnen geeft net wat minder voldoening. Juist hierom is het fijn dat de campagne relatief beknopt is. Het maakt het ook behapbaar voor iemand met beperkte vrije tijd zoals ik, in 10-15 uur ben je er doorheen. Heb je er dan nog geen genoeg van dan kun je alles probleemloos resetten en van voren af aan beginnen.

Legacy of Yu kent geen automa of andere manieren om een tegenstander te simuleren, je hoeft je bijna enkel bezig te houden met je eigen acties. Volgens mij dus ook een uitstekende manier om je grote teen eens te dippen in de mooie vijver van de solospellen. Als laatste moedigen we Shem Philips aan meer zijn eigen artwork te gebruiken. Het is naar onze smaak veel mooier dan het werk van The Mico.

  • Koop Legacy of Yu als je dol bent op het werk van Shem PhilipsĀ  en niet vies bent van een (behapbare) campagne
  • Vermijd Legacy of Yu als je nooit, maar dan ook nooit, solo een bordspel wil spelen

Exemplaar zelf aangeschaft

Het artwork van de karakters vinden wij prachtig